image

Dotaz Mf Dnes 27. 6. 2012, Andrea Angermannová

02.07.2012
DOTAZ:

můžete mi prosím poslat odpovědi na dotazy k prodeji pozemku U Rychty:

1. Pozemky v centru jsou drahé, jak město ale došlo k ceně 6,1 tisíce za m2 v tomto případě. Je to druhá nejvyšší cena v centru ovšem v nevábném místě navíc s břemenem zachování veřejného WC.

2. Na veřejné WC město ročně doplácelo 274 tisíc, tržby byly jen 17 tisíc. Bylo nutné je zachovat, kdy jsou málo využívané a například v OC Forum nebo Severu veřejné toalety jsou?

ODPOVĚĎ:

Stanovisko Odboru územního plánování a správy majetku
1. Návrh minimální kupní ceny byl stanoven Majetkovou komisí RM ve výši 6.000,-Kč/m2 jako cena obvyklá v čase a místě. Při rozhodování se vycházelo z provedené pasportizace nemovitého majetku Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2010 a současně ze srovnání obdobných prodejů v centru města
2. Ze stanoviska provozovatele veřejných záchodků (Městských služeb Ústí nad Labem, p. o.) vyplynulo, že občané města tato veřejná WC využívají. Proto bylo rozhodnuto o zachování této služby