image

Dotaz TV Prima 25. 1. 2011 11:39: Roman Pech

25.01.2011
Dobrý den, po předchozí telefonické dohodě zasílám dotaz:

Dne 27.4. 2010 byl policií v Ústí nad Labem zastaven řidič, jehož SPZ - ...... neodpovídalo směrnicím podle zákona 200/1990, paragrafu 22. Pro podezření z porušení zákona 200/1990, par. 22 byl jeho případ předán policií k řešení magistrátu Ústí nad Labem.

1) Jak magistrát tohoto řidiče potrestal? Byla mu vyměřena pokuta něbo odebrání řidičského průkazu? Pokud pokuta, v jaké byla výši?

2) Z jakého důvodu správní orgán nepostupoval podle zákona, konkrétně odst. 12., paragrafu 22, zákona 200/1990, kde je jasně stanoveno, že od uložení sankce v tomto případě "nelze o rozhodnutí o přestupku upustit"?

3) Proč nebyla řidiči ze stejného důvodu uložena alespoň minimální sankce podle zákona 200/1990 sb. paragrafu 22, odstavce 7, kterou tato právní norma jasně stanovuje? (Pokuta 5000 až 10000 kč + odebrání řidičského průkazu na dobu od šesti měsíců do jednoho roku - za stejný přestupek byl řidičský průkaz odebrán i ministru dopravy)

4) Postupuje takto magistrát města Ústí nad Labem při zjištění tohoto druhu přestupku běžně nebo je to jen výjimka v tomto případě?
(Zákon 200/1990sb. neumožňuje rozhodnout jinak než viníkovi uložit alespoň minimální sankci stanovenou v tomto zákoně, pokud není prokázáno, že na místě pochybila policie a to v tomoto případě prokázáno nebylo)


Odpověď 25. 1. 2011 13:47
Dobrý den…
1 – 4. Magistrát města Ústí nad Labem obdržel oznámení o správním deliktu dne 7.5.2010 a v souladu s ustanovením §11 a §12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, postoupil toto oznámení Magistrátu hl. města Prahy. Ten toto oznámení převzal 18. 5. 2010