image

Dotaz Ústecký deník 1. 6. 2011: Janni Vorlíček

03.06.2011
Dobrý den,
1) Kolik stál personální audit na jehož základě se loni propouštělo?
2) Kolik lidí bylo propuštěno a z kterých odborů?
3) Kolik peněz se ušetřilo, nebo mělo ušetřit?
4) Kolik lidí bylo letos přijato a proč?
5) Kolik budou stát na mzdách ročně?


Odpověď:
1. Loni nebyl žádný personální audit proveden.
2. Viz usnesení RM č. 645/10 z 29. jednání RM dne 5.11.2010 (je zveřejněno na webu města). Tímto usnesením došlo ke snížení počtu zaměstnanců města zařazených do magistrátu o 9 zaměstnanců.
3. V r. 2011 se předpokládala úspora cca 3 mil. Kč. O tyto finanční prostředky by také snížen rozpočet na platy zaměstnanců na r. 2011.
4. Zaměstnanci se na magistrát přijímají téměř každý měsíc v roce. Stávající zaměstnanci odcházejí totiž do důchodu, na mateřskou, dlouhodobě jsou nemocní a za ně magistrát přijímá další zaměstnance – to je normální proces u každého zaměstnavatele. Pokud jste měl na mysli tabulková místa, i v letošním roce se některá rušila (na odboru strategického rozvoje) a jiná vytvářela (odd. sekretariátu primátora, na inkasním odd. finančního odboru), ale ve výsledku to znamená k 31.5.2011 v porovnání s datem k 1.1.2011 minus jedno tabulkové místo.
5. Vzhledem k odpovědi na dotaz v bodě 4 (minus jedno tabulkové místo) nic.