image

Ústecký deník 11. 9. 2012 Janni Vorlíček

11.09.2012
DOTAZ:

Dnes ve Spolchemii doško k výpadku elektřiny a následnému úniku chloru do ovzduší (nepřekročil limity).

Informovala Vás společnost o situaci?
Jakým způsobem?
Přijalo město nějaká opatření, bylo to nutné?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru životního prostředí
Spolchemie informovala předepsaným způsobem složky Integrovaného záchranného systému. Krátce po vzniku události však magistrát kontaktovali občané, kteří chlor cítili a odbor životního prostředí se spojil s vedením společnosti. S ohledem na charakter úniku nebylo nutné přijímat ze strany města žádná další opatření.