Subjekty s majetkovou účastí města

Název webové stránky
Severočeské divadlo s. r. o. 22774289 www.operabalet.cz
Dopravní podnik ÚL a.s. 25013891 www.dpmul.cz
Metropolnet města a.s. 25439022 www.metropolnet.cz
Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. 27274055 www.fkusti.cz
Bytové družstvo Bukov 25468715 www.bdbukov-ul.cz
Tepelné hospodářství města ÚL 49101684 www.thmu.cz
AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 www.ave-ul.cz
Ústecká letecká s.r.o. 25039768 letecka.sluzby.cz
Hydrolabe s.r.o. 47282851 (nemá webové stránky)
SVS a.s. 49099469 www.svs.cz/cz
HC Slovan Ústečtí Lvi a. s. 25019058 www.slovanusti.cz