Dotaz Český rozhlas SEVER 20.7.: D. Cestrová

25.07.2011
Dobrý den,
můžete mi ověřit,
1. zda je možné pro obyvatele Ústí nad Labem, aby se jeho dopravní přestupek řešil v místě bydliště a ne v místě, kde se stal při dovolené? A jak se o to žádá – existuje nějaký formulář nebo jinak?
2. Pokud ano, zda je to obvyklé nebo žádají jen jednotlivci?
3. Kolik hlášení přestupků v dopravě už letos na magistrát v Ul přišlo a kolik se podařilo vyřídit?
4. Kolik se z udělených pokut podařilo letos vybrat?

Odpověď:
1. Ano, na žádost občana a při splnění podmínek stanovených správním řádem (především hospodárnost vedeného přestupkového řízení) lze přestupek řešit v místě bydliště. Formulář neexistuje, žádá se písemně.
2. Obvyklé to není, platí zásada místní příslušnosti podle správního řádu. Přestupek je řešen správním orgánem podle místa spáchání.
3. Za 1. pololetí 2011 došlo 3082 oznámení o spáchání přestupků v dopravě (+ bylo řešeno 4982 přestupků v dopravě z roku 2010), tj. celkem 8064 přestupků, z toho jsme vyřešili a uzavřeli 3706 přestupků.
4. Za 1. pololetí 2011 bylo zaplaceno celkem 3.047.244,- Kč.