image

5+2 25. 5. Ondřej Kůs

27.06.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
pár otázek k soudnímu sporu mezi městem ÚL a firmou Lesy ČR. Město ji zažalovalo kvůli sporu o vlastnictví pozemků v katastrálním území na Střekově.

1) Jaký byl důvod pro žalobu? V katastru jsou pozemky napsané na Lesy ČR, proč se město domnívá, že patří jemu?
2) Co má město s pozemky v budoucnosti v plánu?
3) O kolik pozemků celkem jde?
4) Žaloba je vedená pod č. j. 9C62/2013. Ke kterému soudu ji město podalo?
5) Který právní zástupce město Ústí hájí?

ODPOVĚĎ:

1. Jedná se tzv. historický majetek města
2. Město se o ně bude starat
3. Cca 14 ha, celkem 240 ha
4. Ústeckému
5. Právní oddělení kanceláře tajemníka