image

Dotaz MF Dnes 12.7.: Lucie Chlebná

15.07.2011
Dobrý den,
prosím o stručné zodpovězení následujících dotazů k problematice eventuelního zvyšování daně z nemovitosti.
1. Kolik v současnosti ročně přiteče do městské kasy v souvislosti s výběrem daně z nemovitosti?
2. Uvažuje město pro rok 2011 o zvýšení daně z nemovitosti?
3. Pokud ne, proč?
Pokud ano, proč a v jaké míře? Uveďte prosím příklad, jak se zvýšení daně projeví například na třípokojovém panelovém bytě 3+1 o velikosti 70 metrů čteverčních (kolik majitel zaplatil za rok 2010 a kolik zaplatí za rok 2011)
4. Pokud se daň zvýší, jak vysoké příjmy město z této daně očekává?
5. Na co město peníze použije?
6. Uvažuje město o podobném navýšení či zavedení jiných poplatků, např. za odpad a podobně?

Odpověď:
1. Pro rok 2011 je v rozpočtu města Ústí nad Labem počítáno s příjmy z daně z nemovitostí ve výši 97 mil. Kč.
2. Město v roce 2011 neuvažuje o zvýšení daně z nemovitostí. Pokud by se jednalo o zvýšení daně z nemovitostí v roce 2012, město musí vydat OZV s platností nejpozději do 1.října roku 2011 a účinnosti nejpozději do 1. ledna 2012 ( podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, § 16a ).
3. Od roku 2009 je zřejmý nárůst daně z nemovitosti (uplatnění koeficientu 1,5 u některých druhů staveb, stanovení místního koeficientu a od 1.1.2010 ze zákona zdvojnásobení pevných sazeb u pozemků a staveb).
6. Od roku 2011 vybírá město místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,- Kč. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má trvalé bydliště v Ústí nad Labem.