image

Deník 14. 10. Janni Vorlíček

17.10.2013
DOTAZ:

Dobrý den,

po dostavbě komplexu CPI City center měla společnost CPI postavit v ulici Winstona Churchilla parkovací dům, později z toho sešlo a měla připravit alespoň komplexní dokumentaci pro stavbu s tím, že město vyhledá investora.

1) Jak to s parkovacím domem vypadá dnes, hledá město aktivně investora a jak?
2) Pokud ano, kolik oslovilo firem, jednalo už s někým?
3) Kdy CPI městu předala kompletní dokumentaci ke stavbě?
4) Vydal již stavební úřad územní, po případě stavební povolení?
5) Pokud ano, do kdy jsou platná?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru rozvoje města:
Prověřili jsme archiv: na přípravě stavby parkovacího domu v ulici Winstona Churchilla se odbor rozvoje města (dříve odbor investic) nepodílel a ani neobdržel žádné podklady týkající se výše uvedené akce. Na oddělení přípravy a realizace investic, neexistuje jakýkoliv spis, smlouva nebo dohoda týkající se „plánované akce“.
Vyjádření odboru dopravy a majetku:
Odbor neeviduje žádnou dokumentaci týkající se CPI a předmětného parkoviště.