image

Dotaz Ústecký deník 17. 1. 2011 12:34: Jitka Hadašová

18.01.2011
Prosím o informaci ke stavbě CPI City Center.

1. Stavba komplexu u Hraničáře je už hotová, součástí podle požadavku města (jako kompenzace menšího počtu parkovacích míst v komplexu) měl být ale i parkovací dům u Vladimíru. Jak to vypadá s touto stavbou, sleduje to město?

2. Komunikace mezi bývalým kinem Hraničář a novou stavbou je v katastrofálním stavu, tam už nejsou díry, ale přímo krátery. Teď při oblevě samozřejmě plné vody. Auta sem zajíždějící se jim nemají jak vyhnout, takže rozstřikují špinavou vodu široko daleko kolem sebe, taky na chodce. Bude město zdejší situaci nějak řešit? A jak? Opraví komunikaci? Zakáže sem vjezd aut nebo alespoň parkování, když se zde dá se zprovozněním nového komplexu očekávat ještě větší pohyb chodců? Zhruba před měsícem odpověděl odbor dopravy, že to zatím nijak neřeší. Ovšem první objekt se tu má otvírat už v tomto měsíci. A předpokládám také, že město snad nějakou koncepci má, takže prosím, zda by na to mohl odpovědět příslušný náměstek primátora.


Odpověď 18. 1. 2011 11:20
Dobrý den…
1. CPI požádalo město, vzhledem k situaci na realitní trhu, o převzetí funkce stavebníka parkovacího objektu u Vladimíru a zavázalo se, že bezúplatně předá městu kompletní projektovou dokumentaci objektu a předá městu stavební povolení s nabytou právní mocí. Převzetí funkce stavebníka schválila RM 2. 12. 2010. Změna stavebníka neznamená, že stavebník je také investorem stavby. Město se tedy stane držitelem stavebního povolení, což mu umožňuje například jeho přenos na jiného soukromého investora, pokud by se objevil.
2. "Město ještě nepřevzalo od stavebníka komunikace navazující na stavbu, pokud to počasí dovolí, proběhne přejímka. Poškození komunikací budeme požadovat opravit od investora", řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.