image

Dotaz Ústecký deník 9. 3. 2011 10:07: Janni Vorlíček

09.03.2011
Dobrý den,
naše čtenáře zajímá, jak bude pokračovat rekonstrukce domu kultury. Prosím Vás tedy o odpovědi na následující otázky.

1) Kdy bude pokračovat rekonstrukce Domu kultury?
2) Kolik jsou předpokládané náklady reko a zdroje financování?

Odpověď 9. 3. 2011
Dobrý den
1. V Domě kultury se již bude rekonstruovat pouze část A. V současné době se upřesňuje z finančních důvodů věcný rozsah rekonstrukce. Počítá se s tím, že letos by se provedl výběr zhotovitele a zahájily se práce.
2. Co se financí týče, nelze v tuto chvíli (s ohledem na výše zmíněné – tedy rozsah prací, zpracovaného výkazu pro výběrové řízení), určit, kolik bude celá rekonstrukce stát. Konečná cena vyjde z výběrového řízení, pak bude určena i finanční spoluúčast města a objem finančních prostředků hrazených z dotačního titulu.