image

Dotaz Ústecký deník 9. 2. 2011 11:38: Janni Vorlíček

09.02.2011
Dobrý den
Obvody dostanou na zeleň 40 milionů korun, což je o zhruba 5,5 milionu méně oproti v prosinci schválenému návrhu rozpočtu, co je důvodem tohoto snížení, proč obvody o tyto peníze přijdou?

Odpověď 9. 2. 2011 13:40
Dobrý den…
schválený rozpočet MmÚ na údržbu zeleně a činnosti spojené s touto údržbou jsou ve schváleném rozpočtu města včetně údržby Městských sadů v celkové výši 45 625 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Městské sady i nadále zůstavují ve správě města, zůstává tedy městu i adekvátní podíl rozpočtovaných prostředků, tedy 5 625 tis.Kč.