image

ČT 15. 11. Petra Tachecí

17.11.2012
DOTAZ:

Jaký je počet odpadkových košů a jaké jsou náklady na úklid v našem městě

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru:
Počet košů ve městě je celkem 1084. Tento údaj je „proměnný“, ovlivňuje jej vandalismus a krádeže (starší plechové typy). V centru jsou koše vyváženy dvakrát denně (po – so), další pak jednou týdně. Úklid zastávek MHD mimo centrum je prováděn 1 x za čtrnáct dní, v centru je denní úklid.
Předmětem dalšího úklidu v centru je sběr hrubých nečistot, obsahuje sběr papírků, pet – lahví, nedopalků a dalších nečistot (listí, střepy atp.)

Náklady do konce října 2012:

Vývoz odpadků z košů 1 957 633,- Kč
Úklid zastávek MHD 622 097,- Kč
Sběr hrubých nečistot 2 179 065,- Kč

Celkem 4 758 795,- Kč včetně DPH

Úklid hrubých nečistot zajišťuje šest pracovníků včetně jednoho řidiče. V centru se pravidelně pohybují čtyři, dva jsou na posílení centra v případě potřeby, jinak jezdí, kde je třeba – úklidy schodišť, chodníků a dalších „zákoutí“ našeho města. Uvedená částka je včetně těchto úklidů.