image

Formuláře

KP KT PO OÚPSŘ ŽO OŽP ODM OPA FO OŠKS OSŽ OSS

 

Kancelář primátora

 

Kancelář tajemníka

Právní odbor

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plánování

Památková péče

Geografická data

Stavební oddělení

Živnostenský odbor

Odbor životního prostředí

 

Odbor dopravy a majetku

Odbor přestupkových agend

Finanční odbor

Odbor školství, kultury a sportu

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

Odbor správní a živnostenský

Odbor sociálních služeb

Podpora nestátních sociálních služeb

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

6. KOMUNITNÍ PLÁN PÉČE ORP ÚSTECKO – proces konzultací 2019