image

Dotaz MF Dnes 15.7.: Jan Horák

28.07.2011
Vážená paní,
mluvčí Regionální rady regionu SSZ uvedla, že město rozporovalo výsledky kontroly dotací užitých na rekonstrukci městských sadů. Současne uvedla, že na to konto bude proveden audit (začít má na podzim), do jehož ukončení regionální rada městu nevyplatí 42 milionů korun za druhou etapu projektu. Do jaké míry město toto neproplacení pocítí? S jakým termínem vyplacení druhé etapy projektu město původně počítalo?

Odpověď:
Město rozporovalo výsledky kontroly projektu Městské sady. Nyní čekáme na výsledky šetření Úřadu Regionální rady, které by měly být známy v průběhu srpna.
Vzhledem k tomu, že v současné době tento projekt vyšetřuje Policie České republiky, nemůže zatím Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad tyto dotace vyplatit.
Aby bylo možné prostředky vyplatit, provede Regionální rada během srpna svůj interní audit. Tento postup je v souladu s interními pravidly Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Investiční výdaje na dotované akce jsou propláceny z revolvingového úvěru. Tento úvěr je následně splácen z přijatých dotací. Takže pokud obdržíme opožděnou úhradu dotací, tak to městu způsobí větší neinvestiční výdaje na úroky z úvěrů.
Původní doba splatnosti dotace za 2. etapu byla stanovena na 15.2.2011.