image

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Statutárního města Ústí nad Labem byly navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Snaží se maximálně reflektovat i ostatní pravidla přístupnosti - Pravidla pro tvorbu přístupného webu, Blind Friendly Web, Section 508 a WCAG 2.0.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vizuální prezentace se využívá  technologie kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky. Pro funkčnost stránek není zapotřebí funkce cookies.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.  Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením, výjimku tvoří texty navigace, které jsou zřetelně odděleny od obsahu sdělení.

Toto prohlášení se týká pouze webových stránek Statutárního města Ústí nad Labem a nevztahuje se na stránky provozované jinými subjekty.

Odpovědnost za zveřejňované údaje

Statutárního města Ústí nad Labem neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Všechny informace zpřístupňované prostřednictvim těchto webových stránek zůstávají majetkem Statutárního města Ústí nad Labem.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.
  • VIDEO - videa jsou publikována ve formátu Flash, pro zobrazení je volně ke stažení Adobe Flash Player.

Kontakt

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním nebo obsahem těchto stránek můžete zaslat na adresu webmaster@mag-ul.cz.