image

Dotaz Ústecký deník 9. 6. 2011: Jitka Hadašová

20.06.2011
Zdravím a prosím o informaci ke stavbě firmy UDES na Mírovém náměstí.

1. Ústečané se ptají, proč stavba tak pomalu pokračuje. Vím, že tam byly nějaké problémy se sesedáním podloží a že firma měla jen souhlas ke statickému zabezpečení stavební jámy. Už vydal magistrát i stavební povolení /případně kdy/?

2. Ví město, jak bude objekt vypadat a co v něm investor plánuje?

3. A jak to, že už je firma UDES vlastníkem pozemků souvisejících se stavbou /je uvedená jako vlastník v katastru nemovitostí/, když zastupitelstvo města v roce 2009 schválilo, že jí je město převede nejdříve po dosažení rozestavěnosti 2. nadzemního podlaží stavby (viz přiložené usnesení)

Odpověď:
1. Dotaz prosím směřujte na investora stavby
2. Nyní probíhá povolovací řízení na polyfunkční objekt
3. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem usnesením č. 552/10 ze dne 1.6.2010 schválilo úpravu usnesení č. 405/09ze dne 25.6.2009 v bodě
A) 1. II. uzavření vlastní kupní smlouvy nejdříve po dosažení rozestavěnosti 2. nadzemního podlaží stavby tím, že jej celý vypustilo.
Tímto krokem přestala podmínka platit. Zbývající zůstávají v platnosti.