image

Dotaz iDNES.cz 5.5.2011: Martina Procházková

06.05.2011
Hezký den,

na iDNES.cz připravujeme celostátní téma o boji proti potkanům v jednotlivých krajských městech. Jak se prosím vyvíjí tato situace u vás?

Jakým způsobem v posledních letech bojujete s hlodavci ve městě? Jaká jsou opatření?
Kdo tuto službu pro město vykonává?
Kolik jich město sužovalo např. před pěti lety, kolik nyní? (Stačí alespoň řádově, abychom mohli posoudit, nakolik je ten problém velký a zda se lepší apod.)
Kolik do toho město muselo investovat za posledních pět let?

Odpovědi, byť stručné, bych od Vás potřebovala znát během pátku prosím. Téma uzavíráme v pátek 6.5. ve 12:00. Moc Vám děkuji.

Odpověď: Odbor životního prostředí
1. Pravidelně 2 x ročně, na jaře a na podzim provádíme celoplošnou deratizaci kanalizační sítě a potkaních nor, a to ve spolupráci se SČVaKem, důležitým preventivním opatřením je oprava poškozené kanalizační sítě, ze které potkani vylézají, rekonstrukce páteřních kanálů a osvěta, která je zaměřena na občany města, kteří splachují zbytky potravy do kanalizace a tím potkany vykrmují. Spolupracujeme se správci bytového fondu, kteří na základě podnětů občanů upozorňují na problémová místa a ta jsou poté ve zvýšené míře ošetřena nástrahami proti potkanům. Důležitým opatřením je také apel na pořádek kolem kontejnerů a pravidelný a dostatečně častý svoz komunálního odpadu, aby se zamezilo šíření potkanů.
2. Deratizaci vykonává deratizační firma vzešlá z výběrového řízení.
3. Tímto způsobem se deratizace vykonává již více než 10 roků a během této doby se podařilo zredukovat množství potkanů na přijatelnou mez, jejich počet se vždy zvyšuje před počátkem deratizace, po jejím provedení se počet potkanů ve městě výrazně snižuje. O účinnosti deratizace svědčí i velké množství potkanů připlouvajících po první pokládce nástrah na česla městské čističky odpadních vod. Číselný odhad počtu potkanů ve městě prakticky nelze provést, o vysokém počtu potkanů v určité lokalitě svědčí pouze to, že se potkani vydávají pro potravu i v denních hodinách a jsou tudíž ve větším počtu viditelní i ve dne.
4. Město na likvidaci potkanů vydává ročně 150 tis. Kč, za posledních 5 roků je to tedy 750 tisíc Kč.