image

Dotaz Ústecký deník 25. 3. 2011 10:56: Martin Klimeš

28.03.2011
Dobrý den,
Má město nějaký vliv na to, jak Dům dětí a mládeže nakládá se skateparkem ve Všebořicích a jakým způsobem využívá peníze ze vstupného? Je reálné, že by město finančně podpořilo vznik nové skatehaly?

Odpověď
Dobrý den
DDM má areál ve správě, vliv města je uplatňován v momentě, když něco nešlape. Příjmy ze vstupného tvoří součást příjmové stránky rozpočtu DDM a tyto jsou použity pro údržbu a zajištění provozu areálu, popřípadě k jiným účelům v rámci hlavního předmětu činnosti organizace.
V současné době, vzhledem k napjaté finanční situaci města, je nereálné, že by finančně město podpořilo výstavbu nové skatehaly.