image

ČTK Ústí nad Labem 9. 7. Lucie Chlebná

09.07.2013
DOTAZ:

Dobrý den,
společnost Centropol se nám v tsikové zprávě pochlubila, že získala zakázku na dodávky elektrické energie pro město Ústí. V této souvislosti prosím o několik doplňujících informací.

1. Kolik město za tuto dodávku Centropolu zaplatí?

2. Jakého časového období se dodávka týká (od kdy do kdy)?

3. Jakou formou probíhalo výběrové řízení a kolik firem se ho účastnilo?

4. Kolik město na elektřině ve srovnání s předchozím rokem ušetří, resp. v čem je pro něj dodávka od Centropolu výhodná?

5. Od koho bere město elektřinu nyní?


ODPOVĚĎ:
Vyjádření KT:

1. Budeme-li uvažovat stejné množství spotřeby silové energie jako za 12 měsíců v r. 2012, pak jsou odhady takovéto:
Nízké napětí 6.515.100,- Kč
Vysoké napětí 4.085.000,- Kč

2. Od 1.4.2013 do 31.3.2014.

3. Soutěž probíhala prostřednictvím komoditní burzy, informaci o tom, kolik firem se účastnilo nemáme k dispozici.

4. Jde o cca 2,5 mil. Kč úspory na silové elektřině. Úspora se zdá opravdu dost velká, ovšem je to jen jedna složka (tzv. silová energie) ceny za el. energii. Ty ostatní složky, ze kterých je složená výsledná cena el. energie, nelze soutěžit, jsou pevně dané a jejich výše v Kč neustále stoupá. O kolik v období od 1.4.2013 do 31.3.2014 stoupne, o tolik bude uvedená úspora reálně nižší.

5. Zřejmě je tím myšleno, od koho jsme odebírali el. energii před uzavřením smlouvy se společností Centropol Energy, a.s. Protože vždy soutěžíme nízké a vysoké napětí zvlášť, měli jsme uzavřeny smlouvy do 31.3.2013 na nízké napětí s Lumen Energy a.s. a na vysoké napětí s Centropol Energy, a.s.