image

Dotaz Ústecký deník 23. 2. 2011 9:14: Martin Klimeš

23.02.2011
Jak vypadá aktuální situace kolem paroplynové elektrárny v Úžíně, o které v minulém týdnu pana primátora informoval Ředitel Divize výroba ČEZ Vladimír Hlavinka? Jaké jsou možnosti spolupráce Skupiny ČEZ a města v oblasti zabezpečení ekologických a stabilních dodávek tepla z moderních zdrojů? Počítá Vít Mandík s komisí pro elektrárnu, kterou vytvořil minulý primátor Jan Kubata?

Odpověď 23. 2. 2011 – 14:03
Dobrý den…
1. Jednalo se o informativní schůzku, jejímž cílem bylo představit vizi v dlouhodobém horizontu v celém kraji i v Ústí nad Labem. O výstavbě elektrárny v Užíně se nejednalo. Společnost ČEZ informovala o tom, že má v plánu snížit ekologickou zátěž v Ústí nad Labem, byly také nastíněny možnosti spolupráce Skupiny ČEZ a města v oblasti zabezpečení ekologických a stabilních dodávek tepla z moderních zdrojů i vzájemná komunikace.
2. Primátor města Vít Mandík požádal Ing. Hlavinku o možnosti spolupráce při získávání prostředků z Nadace ČEZ, která vyhlásila grantové řízení pro letošní rok na projekt „Oranžové hřiště“. Město se do něj přihlásilo s návrhem vybudovat multifunkční hřiště v ulici Tolstého na Střekově.
3. Co se týče komise, vyžádá-li si to situace, pak je možné, že bude zřízena.