image

MfD 22. 7. Jan Horák

22.07.2013
DOTAZ:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na několik věcí v souvislosti s usnesením rady 335/13 z 4. července.

1. Chápu toto usnesení správně, že rozpočet kanceláře tajemníka se pokrátí o 3,6 milionu korun ve prospěch městské policie? Pokud to tak je, jak se kancelář tajemníka vypořádá s ponížením rozpočtu o 3,6 milionu korun? (Pokud kancelář tajemníka jen rozhodla o těchto penězích z balíku prostředků, které má na rozdělování běžně, předchozí otázku ignorujte)
2. Kdy bude těmito penězi městská policie disponovat?
3. Kolik z této částky jde na samotné mzdy?
4. Představuje toto zvýšení neinvestiční části rozpočtu městské policie nějaké mimořádné rozhodnutí, nebo se takto děje v pravidelných intervalech (třeba v ročních, čtvrtelních atd.)

ODPOVĚĎ:

Jedná se o jednorázové a mimořádné poskytnutí finančních prostředků na mzdy strážníků MP v souvislosti s povodněmi. Vedení město tak vyjádřilo ocenění nadstandardního pracovního nasazení strážníků při této živelné události. Tuto významnou částku bylo možné poskytnout především díky úspěšnému hospodaření města.