image

Dotaz Český rozhlas Sever 19. 1. 2011 14:23: Veronika Kindlová

19.01.2011
Můžete mi zjistit, kolik asi lidí na tu linku během povodní volalo? Nemusí to být přesně - stačí jenom přibližně a taky co chtěli nejvíc vědět.

Odpověď 19. 1. 2011 14:28
Dobrý den…
Na naši krizovou linku volalo cca 280 lidí. Dotazy se nejvíce týkaly vývoje stavu hladiny řeky, doprava ve městě a zajímali se také o opatření, která budou ve městě – to znamená, jestli se bude pytlovat a kde a také, jestli se bude stavět Střekovská mobilní stěna. Volali i lidé z jiných měst, jak se dostanou do Ústí nad Labem apod.