image

Dotaz Ústecký deník 3.8.: Jitka Hadašová

08.08.2011
Dobrý den,
prosím o informaci, jak probíhají platby za odpad.

1. Platí lidé průběžně, nebo většina zatím se zaplacením poplatku čeká?
2. Připravuje magistrát na září nějakou "připomínkovou" kampaň?
3. Bude těm, co dosud nezaplatili, posílat složenky?
4. Už jsou vypořádané dluhy Ústečanů na poplatcích za odpad z minulých let?
5. Pokud ne, kolik dlužných částek a v jaké výši ještě magistrát eviduje?

Odpověď:
1. Splatnost poplatku je do 30.9.2011. Do 30.6.2011 byly zaplaceny poplatky ve výši 11 mil. Kč tj. zaplatila cca ¼ občanů.
2. Na jaře se provedla masivní informační kampaň. Následně byly v červnu do poštovních schránek všech domácností na území našeho města doručeny informační letáky vč. formuláře s možností podání oznámení způsobu úhrad.
3. Občané měli a stále mají možnost předat na inkasní oddělení oznámení o požadavku doručení složenky, která jim bude následně zaslána. Složenka bude zaslána i všem ostatním, kteří si neurčí jiný způsob platby do 15.9.2011.
4.,5. Město eviduje pohledávky za nezaplacené poplatky za komunální odpad v období od r. 2001 do r. 2008 v úhrnné výši 33 mil. Kč. Tyto pohledávky jsou včetně navýšení + 200%.