image

Dotaz Ústecký deník 4. 8. 2011: Veronika Udatná

05.08.2011
Dobrý den,
píšu vám ohledně stavby obchodního centra ve Všebořicích, jehož investorem je vietnamský obchodník Van Thang Nguyen. Stavbu magistrát v únoru loňského roku nepovolil, toto rozhodnutí ovšem zrušil krajský úřad. Vše se mělo znovu projednávat v březnu. Mohla byste mi, prosím, poskytnout informace o tom, jak jednání dopadlo? Kdo stavbu nakonec povolil? Obchodní centrum ve Všebořicích se totiž začíná stavět.
Předem moc děkuji za odpovědi.
Odpověď:
Dle zjištění stavebního odboru magistrátu města ÚL se v současnosti realizuje na parc. č. 1614, 1619, 1621 přípojka ČEZ Distribuce a.s. (povolena rozhodnutím ze dne 28.1.2009), pro stavbu Obchodní centrum Bukov.
Na vlastní stavbu „Obchodní centrum Bukov“ investor Van Thang Nguyena , kterého na základě plné moci zastupoval zastupitel města ÚL pan Ing. Jiří Šilhavý bylo dne 9.4.2010 vydáno územní rozhodnutí. Široká veřejnost, která byla vyzvána k účasti na veřejném projednávání, se nedostavila. Za územní plán bylo předloženo kladné stanovisko.
Stavební povolení na vlastní stavbu „Obchodní centrum Bukov“ nebylo vydáno, neboť doposud o něj nikdo nepožádal!
„V minulosti jsem se skutečně s občany sešel, nesouhlasil jsem s výstavbou, ztotožnil jsem se s nimi a popsal možnosti, jaké město v této věci má“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.