image

Dotaz MF Dnes 1. 2. 2011 15:14: Ondřej Černý

02.02.2011
Dobrý den,
po telefonické domluvě posílám několik dotazů týkajících se opatření při smogové situaci. Děkuji za rychlé vyřízení. Stačí to stručně.

DOTAZY:
1 - Nechystá se město Ústí nad Labem přijmout vzhledem k častému výskytu tzv. smogových situací podobné opatření jako Ostrava - tedy MHD v době smogu zdarma?
2 - Jak dává město vědět do škol a mateřinek, že je třeba tzv. signál upozornění na možnou smogovou situaci, při jehož vyhlášení se už třeba malé děti mají co nejméně pohybovat venku?
3 - Proč takovou zprávu nemá město na webu?

Odpověď 2. 2. 2011 15:26
Dobrý den…
1. Z hlediska ochrany ovzduší lze V případě města Ústí nad Labem konstatovat, že původcem převážné většina emisí z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je tranzitní doprava, vedená přes město z důvodu, že není dosud dostavěná dálnice D8 přes České Středohoří. S ohledem na nepříliš velkou kapacitu parkovacích míst v centru města je při dopravě do zaměstnání v Ústí nad Labem významnou měrou využívána hromadná doprava a protože dopravu do zaměstnání osobními auty volí většinou pracovníci, jejichž bydliště neleží v dosahu MHD, je asi reálný předpoklad, že zavedením dopravy MHD zdarma by nedošlo a ani nemohlo dojít k významnějšímu snížení automobilů přijíždějících do městské aglomerace.
2. Dne 31.1. jsme obdrželi upozornění od ČHMÚ, že v regionu hrozí vyhlášení regulace vyjmenovaných zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší – „smogová situace“. Tento signál je vydávám v okamžiku, kdy znečišťující látka v ovzduší – v tomto případě polétavý prach – překročí dvojnásobek povoleného limitu znečišťující látky v ovzduší ( tj. u polétavého prachu 50 mikrogramů/m3 vzduchu) a zároveň je klimatologický předpoklad dalšího zhoršování znečištění ovzduší. Signál regulace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší je vyhlašován v případech, kdy koncentrace znečišťující látky v ovzduší přesáhne trojnásobek povoleného limitu znečišťující látky v ovzduší. Tato úroveň znečištění ovzduší nebyla na území města Ústí nad Labem dosažena a z klesající tendence úrovně znečištění ovzduší vyplývá, že je reálné, že ani dosažena nebude.
- Odbor životního prostředí informoval neprodleně školská zařízení, zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb města Ústí nad Labem – e-mailem, podle adresáře spojení, který je pravidelně aktualizován. Součástí upozornění byla i doporučení pro pracovníky zařízení, jakým způsobem by se bylo vhodné chovat.
- V okamžiku, kdy je vyhlášen signál regulace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, zajišťuje Operační středisko městské policie okamžitou informovanost zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a vedení města a informace je vyvěšována na www stránkách města.
- 3. S ohledem na to, že signály upozornění a signály regulace se velice často zaměňují, a případné komplikace zdravotního stavu pro nemocné a oslabené občany by mohlo představovat až znečištění ovzduší v úrovni vyhlášení signálu regulace, a setkáváme se s případy kdy v období jednoho vyhlášení signálu upozornění je několikrát vyhlášen a odvolán signál regulace, vyvěšuje město Ústí nad Labem zatím upozornění pro občany, až od vyhlášení signálu regulace.