image

Dotaz MF Dnes 1. 12. : Jan Horák

01.12.2011
DOTAZY:

Chtěl bych Vám položit několik dotazů ohledně projektu Vítání občánků 2012-2014.

1) Rada města 24. listopadu schválila výsledek výběrového řízení a smlouvu s firmou Darathore na projekt "Vítání občánků 2012-2014" ve výši 5,22 milionu s DPH. Kolik přesně bylo dalších účastníků výběrového řízení? A kteří konkrétně?
2) Co přesně firma za oněch 5,22 milionu poskytne? Chtěl bych Vás požádat o rozpis jednotlivých položek v nákladech, které činí oněch 5,22 milionu, na co přesně budou peníze využity.
3) Kolik akcí vítání občánků tedy v rámci projektu v letech 2012-2014 firma Darothore uspořádá?

ODPOVĚDI:

1) Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč (forma otevřeného podlimitního řízení) – fa Darothore a.s.
2) Cena zahrnuje kompletní zajištění celého projektu:
Technické zajištění – tisk a grafická příprava veškerých materiálů, prodejny s dětským sortimentem, zpětné kontrolauplatnění šeků, fotograf
Medializace projektu – inzerce v tisku, billboardy, plakáty u dětských lékařů a v porodnici, letáky v MHD, městských obvodech
Slavnostní předání dárkových šeků – pozvání zákonných zástupců, zajištění odpovídajících prostor, dekorace, kulturní program, zajištění pohoštění a drobného dárku, evidence předaných šeků, zajištění účasti představitelů města, fotodokumentace
3) Počet vítání se bude odvíjet od počtu narozených dětí, minimálně však 6x do roka.