Dotaz MF DNES 6.5.2011: Jan Horák

06.05.2011
Hezký den,
chtěl bych Vám položit několik dotazů ohledně pronájmu parcel č. 2581/1, 2581/12 a 2581/13, který schválila rada města 21. dubna.

1. Jak rada města dospěla k ceně pronájmu ve výši 50 korun za metr čtvereční/rok? Tuto cenu navrhl městu nějaký kvalifikovaný odhadce, nebo k ní rada dospěla na základě vlastního uvážení?
2. Není to pro město nevýhodné? Město si nemohlo naúčtovat více?
3. Jak je možné, že ještě 22. února rada města žádala zastupitele, aby odsouhlasili odkup parcely, která leží hne vedle výše zmíněných parcel, za cenu 6 tisíc korun za metr čtvereční? To jsou dané parcely natolik rozdílné, že se u nich cena tak dramaticky liší?
4. Co znamená "zřízení provizorní odstavné plochy pro osobní automobily", jak se píše v usnesení rady města? Tím se myslí, že tam vznikne klasické parkoviště pro účely Bloku 019? Předpokládám, že magistrát ví přesně, co vzniká na pozemcích, které pronajalo.

Odpověď:
1. V případě pronájmu Vámi zmiňovaných parcel byl zachován standardní postup, stejně jako v každém jiném případě. Majetková komise, která komunikuje i s odborníky, posoudí návrh zájemců včetně ceny a výsledek svého jednání je pak předložen Radě města. Rada města pak na svém jednání podmínky doporučené majetkovou komisí přijala
2. Viz bod 1
3. Cena parcel je vždy určena prodejcem a vzhledem k tomu, že město byl tentokrát na straně kupujícího, těžko je schopné určovat prodejní cenu
4. Vznikne zde parkoviště, slovo provizorní v tomto případě znamená, že není uvažováno jako dlouhodobé a město tím dává najevo, že ani v budoucnu se nechce vzdát svého plánu, jenž se datuje z doby před více jak deseti lety, kdy bylo v regulačním plánu města toto území scelené s tím, že bude zastavěno. Kroky města v uplynulých měsících směřovaly pouze k naplnění tohoto vícejak desetiletého záměru.
===============================================

Vážený pane redaktore, i když předpokládáme, že je vám znám systém pronájmů a prodejů v rámci městského majetku, připomínám, že při jednání majetkové komise se vždy vychází z podaných nabídek zájemců o prodej či pronájem. Je pravidlem, že majetková komise a následně i Rada akceptuje nejvyšší nabídku, k výjimce dochází pouze tehdy, když má zájemce jiné úmysly s majetkem než město. V případě vámi dotazované parcely obdrželo město pouze jednu jedinou nabídku.