image

Dotaz Ústecký deník 9. 6. 2011: Janni Vorlíček

09.06.2011
Dobrý den,
Naši čtenáři mají obavy, že v případě stavby tunelu na Bukově a dál pod Střížovickým vrchem, s níž počítá návrh nového územního plánu, by přišli o své pozemky, provozovny, nebo rodinné domky, které ušli demoliční mánii komunistického vedení v minulém století a zakládají kvůli tomu „domobranu“.

1) Čistě hypoteticky, bylo by skutečně nutné kvůli stavbě tunelu tyto domy a další majetek vyvlastnit a zdemolovat?
2) Nebo plány počítají s mnohem šetrnější variantou stavby?
3) V jakém časovém výhledu se se stavbou tunelu počítá, jak to vidí město?
4) Proč město se stavbou tunelu počítá?
5) Kdo by byl případně investorem, na kolik by stavba, čistě odhadem, mohla přijít, pokud není možné odhadnout alespoň řádově?
6) Je naplánování tunelu v novém ÚP definitivní?
Případné vyjádření pana náměstka?

Dotaz MF Dnes 9. 6. 2011: Lucie Chlebná
Zdravím a prosím o odpovědi k problematice nového územního plánu.

1. Podle návrhu územního plánu by pod Střížovickým vrchem měl vzniknout tunel. Proč, jaké by to mělo výhody pro občany města?

2. Do jaké míry je reálné, že se tu tunel skutečně někdy postaví?

3. Uvažuje město v tuto chvíli o nějakém konkrétním termínu, kdy by se měl tunel začít stavět?

4. Občané, kteří žijí či podnikají v lokalitě, které by se tunel bezprostředně týkal, s jeho zanesením do územního plánu nesouhlasí, mají strach z demolice svých domů a vyvlastňování. Může k něčemu takovému skutečně dojít?

Odpověď:
„Legislativa nám ukládá provést aktualizaci více než deset let starého Územního plánu tak, aby ten současný odpovídal dnešním trendům rozvoje měst. Především je potřeba si uvědomit, že Územní plán je pouze označení – rezervace území pro možné další využití. V případě velkých dopravních staveb (tunely) je nutné si uvědomit, že jde o variantu řešení , jak zlepšit dopravu v Ústí nad Labem. Naše město osazené do údolí, ve kterém je řeka, silnice 1. třídy a železniční cesty, neskýtají takové možnosti, jako městům, které leží v rovině a je možné zde velmi snadno vytvořit obchvat. Zdůrazňuji, že se jedná pouze o rezervaci území, stavby nejsou plánovány. Domnívám se, že investice tohoto druhu by vůbec nemělo řešit město, ale měly by se stát investicemi státu. Shrnu-li výše uvedené, mohu říci, že se jedná pouze o návrh možného řešení, který není a nebude projektován po dobu příštích několika desítek let (vycházím-li ze současné reality). Znovu zdůrazňuji, že se jedná pouze o rezervaci území nikoli jeho zábor, vyvlastňování či cokoliv jiného“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha