image

Právo 22. 8. Aleš Pelikán

DOTAZ:

Dobrý den,
V Předlicích se bourá zdevastovaný dům, kde byly zavaleny dvě ženy.

1. Od kdy se bourá, kdy by měla demolice skončit?
2. Na kolik akce město vyjde?
3. Měl se bořit i další dům, snad sousední, jaká je tam situace?
4. Je v plánu aktuálně bourání dalších domů? (kde, kdy a za kolik?)
5. Komunikuje město nějak úspěšně s vlastníky domů?

ODPOVĚĎ:

Dne 29. 7. 2013 zástupce ORM vyzval zhotovitele, aby zahájil demoliční práce na č. p. 147/15. Práce byly zahájeny dne 2. 8. 2013. Lhůta pro dokončení demoličních prací je 60 dnů od výzvy k zahájení prací.

Cena za demolici objektu č. p. 147/15 je dle smlouvy o dílo 801 473,75 Kč vč. DPH.

Sousední objekt 133/17 byl zabezpečen proti vniknutí, v současné době se připravuje oprava střechy i římsy a je připravený projekt na zabezpečení tohoto objektu jeho vlastníkem. Z tohoto důvodu nebylo přikročeno k demolici.

Byl proveden stavebně-technický průzkum zdevastovaných objektů (lokalita – Předlice, Krásné Březno).

Město s vlastníky komunikuje.