image

Dotaz Ústecký deník 16. 2. 2011 9:17: Janni Vorlíček

18.02.2011
Dobrý den
posílám otázky k zoologické zahradě.
1) Stále se hovoří jen o pavilonu slonů, ale ve špatném stavu jsou i ostatní pavilony, nejhůře prý pavilon lachtanů, kolik by stála jeho rekonstrukce?
2) Hledá město nějaké další formy financování pro zoo?
3) Jak se na tom podílí sama zoo?
4) Pokud už existuje nějaký plán, jak zoo pomoci z problémů, jak vypadá¨?
5) Kdy bude případně realizován?

Odpověď 18. 2. 2011 13:09
Dobrý den…
1. Pavilon lachtanů je bohužel skutečně v havarijním stavu, proto jsme aktuálně rozhodli o rychlém řešení k jeho opravě tak, aby na sezónu již byla celá axpozice lachtanů v pořádku. V současné době nejsme schopni říci aktuální cenu opravy, bude známa během několika příštích dnů.
2. Technický stav některých objektů v ZOO si vyžaduje, aby byly ještě v průběhu letošního roku nalezeny fin. prostředky, které budou na tyto opravy použity. Město připravuje podání žádosti o dotaci k 31. 3. 2011 na stavbu parkoviště v ulici Drážďanská, které by mělo vyřešit celkově nepříznivou situaci v této lokalitě a tím pomoci i ZOO. Dalším projektem, který je pro ZOO již připraven je Ekocentrum, o kterém jsme již podrobně informovali a které by rovněž mělo být postaveno z dotace.
3. 3. Ředitel ústecké ZOO je velmi aktivní ve shánění dalších finančních zdrojů pro zoologickou zahradu a to jak formou dotačních titulů, tak i sponzorských darů. Mohl by být příkladem oběma ředitelům našich divadel.
4. Viz bod 2 a3
5. Potřebné opravy budou prováděny po uvolnění postupně tak, jak budou nalezeny finanční prostředky. Pořadí oprav je odvislé od vedené ZOO.