image

Dotaz MF Dnes 20. 1. 2011 12:56: Lucie Chlebná

25.01.2011
Zdravím a prosím o odpovědi k následujícímu.
Chtěla bych se zeptat na stavbu zanádražního prostoru a úpravy labského nábřeží za hlavním nádražím v Ústí nad Labem.

1) Podle původní smlouvy měla být stavba dokončena do října 2010, proč došlo ke zdržení?

2) K datu dokončení se váže také splnění podmínek pro čerpání dotace z evropských fondů tuším ve výši 162 milionů korun. Znamená to, že město kvůli zdržení stavby přijde o tyto evropské peníze?

3) Pokud ne, co se změnilo nebo jak se městu povedlo dosáhnout toho, aby peníze dostalo?

Odpověď 25. 1. 2011 8:28
Dobrý den…
1. Dokončení prací pozdrželo nedokončení 1/30 a provázanost při realizaci, dále nevhodné klimatické podmínky, kdy nemohly být dodrženy technologické postupy nutné při provádění založení stavby včetně pilotáže, aby nebyla v budoucnosti ohrožena statika stavby. Stavba byla dvakrát zatopena a byla do ní zahrnuta některá protipovodňová opatření z PPO levý břeh. Kolaudace je domluvena na měsíc březen s tím, že ji ž nyní jsme zprůchodnili podchod pod tratí ČD navazující na stávající chodník Benešova mostu. Tím dojde i ke zrušení náhradní komunikace pro pěší pod viaduktem ČD.
2. Po odsouhlasení věcných a termínovaných změn poskytovatelem dotace nepřijde město o poskytnutou dotaci. Město rovněž bez schválení poskytovatele dotace nic samovolně nemění a přistupuje ke všemu velmi zodpovědně vč. k eliminaci následných škod viz začlenění PPO levý břeh do akce.