image

Deník 8. 7. Veronika Udatná

08.07.2013
DOTAZ:

Má vedení města zájem na oživení zmíněné ulice, respektive je revitalizace brownfieldů v Pražské ulici pro město prioritou v jeho dalším rozvoji?
Podle potencionálních investorů jsou největším limitem lokality chybějící energovody (teplovod a plynovod), plánuje vedení města investici v podobě jejich zavedení?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření ORM
Město má v této souvislosti zpracované dokumenty, které mnohé potřebné kroky formulují. S řešenou problematikou v lokalitě Pražská přímo souvisí Opatření 4.1 Příprava a realizace kroků zlepšujících stav příjezdových cest do města, vyplývající ze Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 - Strategie regenerace brownfieldů. Z tohoto okruhu opatření však byla schválena pouze ta opatření, která nemají dopad na rozpočet města, tj. bod 4.1.4 – Začlenění majitelů do přípravy opatření jak pro zlepšení veřejného parteru, tak přípravy možného programu UNO.
Klíčová je však vlastní aktivita majitelů nemovitostí. Té by mohla napomoci podpora magistrátu, ze strany odboru rozvoje města, např. prostřednictvím „brownfield manažera“, který by měl fungovat jako prostředník při jednání v rámci odborů magistrátu, vedení města. „Brownfield manažer“ zprostředkovává odborné konzultace, např. také s Institutem udržitelného rozvoje sídel. Jak jsme se již v průběhu projektu COBRAMAN přesvědčili, majitelé brownfieldů mají často nadměrná očekávání, co by město mělo dělat, a očekávají příliv přímých velkých investic, jako v případě lokality Pražské investice do energovodů.