image

Dotaz ČTK 24.10.: Vanda Králová

26.10.2011
V souvislosti s rozsudkem Ústavního soudu bych se chtěla zeptat, jak město reguluje na svém území hazard, případně jestli do konce roku (do začátku platnosti novely zákona, která prodlužuje dobu vypovězení herny na tři roky) plánuje ještě nějaké změny nebo nové vyhlášky?

Odpověď:
V roce 2007 Magistrát města Ústí nad Labem připravoval Obecně závaznou vyhlášku (OZV), kterou by se významně omezil provoz heren na území města. UNASO (Profesní sdružení podniků zábavního průmyslu) v té době iniciovala jednání, na kterých bylo dohodnuto, že bude uzavřena smlouva o sdružení provozovatelů heren v Ústí nad Lanem, jejíž součástí je jakýsi kodex, v němž jsou zakotveny podmínky města k dodržování určitých zásad při provozu heren. Od roku 2008 probíhá každý rok kontrola provozoven hracích zařízení. Tyto kontroly jsou prováděny ve spolupráci s UNASO. Kontrola na konci r. 2010 nebyla realizována z důvodu voleb do obecních zastupitelstev, a i proto, že zástupci Městské policie v Ústí nad Labem, kteří provádějí průběžnou celoroční kontrolu heren, nezaznamenali žádné velké problémy ohledně jejich provozu.

V současné chvíli kontrola heren opět probíhá, je prováděna Městskou policií za přítomnosti zástupců jednotlivých městských obvodů. Kontrolu provádí také sdružení UNASO, s jejichž zástupcem proběhlo jednání města a společně se dohodla koordinace kontrol. Na základě výstupů z kontroly se vedení města a městských obvodů rozhodne, zda bude měnit stávající OZV č. 6/2007 nejen s ohledem na uvedení adres provozoven hracích zařízení, ale vezme do úvahy i jiné možnosti regulace, které aktuální znění zákona o loteriích poskytuje.