image

Dotaz Ústecký deník 14. 5. : Janni Vorlíček

14.05.2012
DOTAZ:

Rozhodnutím č. 63/2012 ze dne 7. 5. 2012 schválil ministr pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2012. Podpora je poskytována na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 15. 11. 2011. Termín k předkládání žádostí začal 2. prosince 2011 a byl ukončen dne 17. února 2012.
1) Vědělo vůbec město Ústí o této možnosti dotací?
2) Pokud ano, proč toho nevyužilo?
3) Jestli toho využilo a žádalo o dotaci, na co to mělo přesně být a jak dopadlo?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru strategického rozvoje:
Město Ústí nad Labem o možnosti dotace z Programu bydlení pro rok 2012 vědělo. V minulosti tento program dvakrát úspěšně využilo. Pro rok 2012 se s přípravou vhodného projektu nepočítalo z důvodu podmínky zajištění spolufinancování v minimální výši 30%, která za současné finanční situace města nebyla akceptovatelná.

V dřívějších letech město dotační titul úspěšně využilo na:
a) Regenerace panelového sídliště Krásné Březno – V Oblouku, 1. etapa – Podpora regenerace panelových sídlišť v roce 2006 (přidělená dotace ve výši 2 823 tis. Kč)
b) Regenerace panelového sídliště Krásné Březno – V Oblouku, 2. etapa – Podpora regenerace panelových sídlišť v roce 2007 (přidělená dotace ve výši 4 007 tis. Kč)