image

www.vlcoun.cz, 22.3. Filip Vlček

25.03.2013
DOTAZ:

Potřeboval bych podrobnosti ohledně stavebních prací na křižovatce U Pěti oblouků, které v současnosti probíhají. Konkrétně termín prací, důvodu a dopravní omezení, dále investiční náročnost a zda na stavbu protipovodňového opatření získalo město, resp. investor, nějakou dotaci.

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru životního prostředí
Důvodem omezení je výstavba protipovodňových opatření „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“.
Investorem je Povodí Labe, žadatelem o dotace je investor.
Celková investiční náročnost: 335 505 827,62 Kč
Spoluúčast Statutárního města Ústí nad Labem 45 000 000 Kč.