image

Dotaz Ústecký deník 7. 1. 2011 10:26: Jitka Hadašová

07.01.2011
Neštěmické Společenství vlastníků bytů si chce oplotit svůj pozemek za domem v Seifertově ulici 393-5, magistrát jim to ale zamítl. Údajně se zdůvodněním, že jde o veřejné prostranství a že paneláky se neoplocují. Jenže všude kolem činžovní domy oploceny jsou. Dokonce i nedaleký objekt obvodní radnice. Co tedy stavebnímu úřadu brání vyhovět jejich žádosti? Děkuji za odpověď, Jitka Hadašová

Odpověď 7. 1. 2011 12:39: Dle stavebního zákona jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. To platí i v případě veřejné zeleně v okolí objektů kolektivního bydlení v Seifertově ulici. Oplocení objektů tedy není v souladu s platným územním plánem. Toto stanovisko bylo také odesláno Společenství vlastníků.