image

Dotaz Ústecký deník 28. 4. 2011: Petr Sochůrek

04.05.2011
Dobrý den,
do redakce Ústeckého deníku dorazil námět na článek, kdy dochází neoprávněně k odtahům vozidel při blokovém čištění ulic.

Názor čtenáře: V Ústí město praktikuje při blokovém čištění města praxi, kdy odtáhne parkující auta a po úklidu je vrátí na místo za úhradu 4000 Kč.
Používá dopravní značky(viz foto), kdy je datum odtahu napsán fixem. To je absolutně neplatné, na dopravních značkách má být fóliopísmo s předepsaným fontem DIN 1451 a má jí vyrábět certifikovaný výrobce (je to stanovený výrobek). Takže se zdá, že tuto restrikci město provádí neoprávněně.

Prosím, o vyjádření odbor dopravy a vedení MP:

Jedná se o platnou dopravní značku?
Může městský strážník na základě této dopravní značky nařídit odtah?

Hezký zbytek dne Petr Sochůrek

Odpověď – Odbor dopravy: Přestože žádný národní předpis striktně neurčuje velikost a typ písma tomuto typu dopravní značky, byl dodavatel upozorněn, že ručně psaná data a časy budou na základě požadavků objednatele využívána pouze ve výjimečných případech, kdy z časového hlediska nebude možno zajistit řádné pole.
MP:
Strážník při blokovém čištění nenařizuje odtah, ten je plně v kompetenci správce komunikace. Strážník nařizuje odtah v případě, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu a to se netýká blokového čištění.