image

Dotaz Český rozhlas SEVER, 18.10.: Gabriela Hauptfogelová

18.10.2011
Posílám několik dotazů k jednání rady města 13.10.
1) Městská policie – kontroly rychlosti:
- 80 tisíc na opravy radarů – proč je potřeba je opravovat? Kolik jich MP má?
- Od kdy budou kontroly probíhat, jak často?
- Jaká je úspěšnost vybírání pokut za překročení rychlosti?
- K čemu poslouží MP zbývajících 20 tisíc Kč z městskou radou schválených 100 tisíc?

2) veřejná zakázka na odběr elektřiny (stačí mailem, napište, kdo odpovídal):
- O jakých 9 velkoodběratelů města se jedná?
- Kolik peněz město platí v současné době? Jaké očekává úspory?
- Kdy, kdo a jak rozhodne o vítězi? Budou zveřejněny i jednotlivé nabídky (jakým způsobem)?

Odpověď:

Ad 1) Městská policie má k dispozici 2 vozidla s vestavěným radarem, obě jsou v provozu 8 až 9 let. Momentálně se jedná o opravy, kdy dojde k výměně základové desky a monitoru počítačové sestavy. Zbývající peníze budou použity na kalibraci, která je nutná pro legalizaci daného zařízení. Kontroly budou probíhat od začátku listopadu 2011. Úspěšnost vybírání pokut je cca. 95%. Kontrolní stanoviště jsou schváleny Policií ČR, převážně se jedná o místa v blízkosti základních škol, mateřských školek, domovů pro mládež nebo seniory.

Ad 2) Počet a umístění odběrů:
Zoologická zahrada - tři odběry v areálu ZOO
Severočeské divadlo opery a baletu - jeden odběr
Kulturní středisko města Ústí nad Labem – tři odběry (Kulturní středisko Velká hradební 33, Dům kultury Velká Hradební 19 a letní kino)
Městské služby Ústí nad Labem – dva odběry (Zimní stadion a koupaliště Klíše)

Kolik peněz město platí. Jaké očekává úspory.
Vysoutěžená cena za jednu MWh silové energie pro rok 2011 je 1 468 Kč. Celková roční spotřeba všech odběrů za rok 2010 je 3 803,173 MWh. Aktuální cena na burze k 12.10.2011 je 1 462 Kč za jednu MWh. Vysoutěženou cenu budeme znát po otevření obálek v prosinci 2011.

Kdy a kdo rozhode o vítězi a zda budou zveřejněny jednotlivé nabídky.
O vítězi rozhodne hodnotící komise schválená Radou města Ústí nad Labem dne 13. 10. 2011. O termínu konání jednání hodnotící komise bude rozhodnuto 16. 12. 2011 při otevírání obálek. Jediným hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena za 1 MWh. Vítězná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude zveřejněna na Úřední desce Statutárního města Ústí nad Labem (předpoklad v lednu roku 2012). Ostatní nabídky budou k nahlédnutí u energetika MmÚ ve třetím patře č. dveří 348.