image

Deník 16. 1. Vít Lukáš

17.01.2013
DOTAZ:

Opravuje město i v letošní zimě výtluky na vozovkách?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru dopravy a majetku města
I v letošním roce jsou alespoň v omezeném rozsahu prováděny provizorní opravy komunikací v zimním období studenou balenou směsí. Opravy jsou prováděny pouze v nezbytném rozsahu, a to s ohledem na cenu a následnou životnost těchto oprav. V současné době je dokončena oprava zastávky MHD „V Rokli.“ Dále jsou zadávány opravy v ul. Šrámkova, Na Ovčárně, Bělehradská, Štefánikova, Masarykova (u zastávky MHD Šaldova), Jateční, Tovární, U Vlečky a Okružní. Opravy jsou prováděny vyplněním výtluků studenou balenou směsí. Zadaný rozsah oprav činí v nákladech cca 320 000,00 Kč vč. DPH.