image

Dotaz Ústecký deník 7.9.: Vít Lukáš

07.09.2011
Dobrý den, můžete mi, prosím, zjistit, zda město uvažuje o zavedení nízkoemisních zón – omezení vjezdu starých neekologických automobilů do částí měst v době smogové situace, což nově dovolí zákon, který prošel Poslaneckou sněmovnou. Pokud ano, jaké by rádo stanovilo zóny?

Odpověď:
Chtěli bychom především ubezpečit naše obyvatele, že se město Ústí nad Labem snaží zajišťovat neustálé zlepšování kvality ovzduší, s vysokým zaměřením na lokality, kde dochází k překročení imisních limitů tuhých znečišťujících látek, a bude k tomu využívat všech legislativně dostupných prostředků. V tomto případě je ale nutné pečlivě zvážit případný rozsah a vyhlášení nízkoemisní zóny v Ústí nad Labem. A to s přihlédnutím k tomu, že podle ustanovení zákona je možné vyhlásit nízkoemisní zónu pouze v lokalitách, kde došlo překročení některého z imisních limitů znečištění, uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona.

Ve městě Ústí nad Labem by se tak jednalo především o oblasti hlavních dopravních tras města. Zde je nutno vzít na vědomí i ustanovení zákona, že na průjezdních úsecích silnic a dálnic je možné stanovit nízkoemisní zónu pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže, nebo sousední, obce, existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení.

Z uvedeného vyplývá, že do doby dostavby dálnice D8 přes České Středohoří, nebude možno počítat s omezením dopravy na silnici I/30 a II/261. Rovněž město nemá v současné době na svém území adekvátní dopravní náhradu (z hlediska odpovídající třídy komunikace) za silnice II/253 a II/258. A to jsou ty hlavní trasy, kde by bylo z hlediska ochrany ovzduší vyhlášení nízkoemisní zóny oprávněné.

Tak jak bylo ale v úvodu řečeno, město Ústí nad Labem se usilovně snaží zabezpečovat pro své obyvatele co nejzdravější životní podmínky. Proto také lze očekávat, že se řešením otázky nízkoemisních zón ve městě, jakmile bude dokončena dálnice D8, bude podrobně zabývat.