image

Dotaz Ústecký deník 19.8.: Jitka Hadašová

24.08.2011
Rada města schválila záměr prodeje pozemků včetně objektu veř. WC u parkoviště za obchodním domem Sever (p. č. 2644/2 o výměře 468 m2 a části pozemku 4263/2 o výměře 81 m2, vše v k. ú. Ústí nad Labem). Zájemci se mohli hlásit do této středy.
Kolik se jich přihlásilo?

Odpověď:
K záměru prodeje pozemků včetně objektu veř. WC u parkoviště za obchodním domem Sever se přihlásil jeden zájemce.