image

Dotaz Ústecký deník 1. 3. 2011 12:21: Petr Sochůrek

02.03.2011
Dobrý den,
na redakci Ústeckého deníku se obrátila řada čtenářů ohledně znovu zavedenému poplatku za odpad:

1) Do kdy musí Ústečané 500 korunový poplatek zaplatit?
2) Kde všude a jakými způsoby se dá poplatek uhradit?
3) Budou jako v minulosti Ústečanům rozesílat úředníci složenky?
4) Do kdy musí být poplatek uhrazen?
5) Muselo jako v minulosti dojít k navýšení úředníků z důvodu zavedení poplatku?
6) Jak bude postupováno proti neplatičům?
7) S kolika procenty neplatičů poplatku se potýkalo v minulosti město?

Odpověď 2. 3. 2011 – 12:02
Dobrý den…
1) splatnost každého ročního poplatku za komunální odpad ve výši 500 Kč na osobu s trvalým pobytem v Ústí nad Labem je do 30. 9. každého roku. Osvobozeny od poplatku jsou osoby do 3 let jejich věku.
2) poplatek je možné uhradit způsobem, který si občan sám zvolí:
a) bezhotovostním převodem na bank. účet Magistrátu č. 882833329/0800
b) na pokladně inkasního odd. Magistrátu
c) složenkou doručenou prostřednictvím České pošty s.p.
d) prostřednictvím SIPO. Pro tento účel musí poplatník doručit na inkasní odd. spojovací číslo
3) pokud občan (společný zástupce) doručí na inkasní odd. vyplněné „Oznámení“ a na něm vyplní způsob platby složenkou, tak v tomto případě mu inkasní odd. prostřednictvím České pošty zašle složenku. Za doručení složenky (posílá se obyčejnou poštou) však inkasní odd. neručí a občan musí poplatek zaplatit v termínu splatnosti i bez této složenky.
4) viz bod 1)
5) ano. Nynější počet 5 úředníků, který vymáhá poplatky za komunální odpad neuhrazené do r. 2008 bude se znovuzavedením poplatku navýšen o 3 osoby.
6) v případě opožděné platby poplatku, bude tento navýšen z 500 Kč na 1 500 Kč. V případě nezaplacení bude poplatek právně vymáhán včetně uplatnění exekuce
7) % neplatičů činí cca 10 – 15%

Obdobná informace jako výše uvedená je také na www.usti-nad-labem.cz