image

ČRO 30. 7. Gabriela Hauptvogelová

31.07.2013
DOTAZ:

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jak vypadá situace v Předlicích co se týká černých skládek a chystané demolice v Hrbovické ulici – jak se vyvinuly případy nařízeného odklizení skládek? Je už znám termín demolice v Hrbovické ul, bude se kvůli ní např. uzavírat doprava?

ODPOVĚĎ:

V domě č. p. 128/4 v ulici Řeháčkova k úklidu došlo a dům se opravuje. Dne 29. 7. 2013 zástupce ORM vyzval zhotovitele, aby zahájil demoliční práce na č. p. 147/15. V souladu s dokumentací bouracích prací bude podaná žádost o povolení zvláštního užívání silnice č. II/253 (ul. Hrbovická) pro umístění zařízení staveniště (cca 3,5 m od hrany domu formou oplocená výšky 2 m s ohledem na ochranné pásmo trolejového vedení).