image

Dotaz Ústecký deník, 10.10.: Jitka Hadašová

25.10.2011
Prosím o informaci:

1. Jakou částku vybral magistrát na poplatcích za odpad?
2. Kolik Ústečanů nezaplatilo v řádném termínu do konce září?
3. Už po nich magistrát dluh vymáhá a jakým způsobem?
4. Je letošní situace ve výběru poplatku lepší, nebo horší než v roce 2008?
5. Kolik činí dluhy na tomto poplatku z minula a jak se daří je vymáhat?


Odpověď:

Od počátku letošního roku do 30. 9. 2011 vybral Magistrát města Ústí nad Labem 37,6 mil. Kč tj. 90,6%. A od počátku roku do dnešního dne MmÚ vybral 40 mil. Kč. tj. 96,4 %. Roční rozpočet předpokládá výběr ve výši 41,5 mil. Kč. Během měsíce listopadu chceme dlužníkům připomenout jejich poplatkovou povinnost a dát jim generální pardon a to tak, že pokud budou mít poplatky zaplacené do konce listopadu, tak nebude na tyto opožděné platby uplatňováno navýšení poplatku. Po tomto termínu bude uplatněno navýšení poplatku na trojnásobek. Z poplatku ve výši 500 Kč se stane pohledávka ve výši 1 500 Kč s možností jejího dalšího zvýšení o náklady vzniklé při vymáhání takovéto pohledávky včetně exekučních nákladů.
Od počátku roku 2011 do 30. 9. 2011 vybral MmÚ 37,6 mil. Kč tj. 90,6%. Oproti tomu od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2008 magistrát vybral 36,2 mil. Kč na roční rozpočet 43,2 mil. Kč, což představuje 83,8%. Pokud srovnáme z tohoto hlediska oba roky, pak musíme konstatovat, že situace je v tomto roce lepší. Roční rozpočet do r. 2008 byl vyšší než rozpočet pro rok 2011, protože od letošního roku jsou od poplatku osvobozeny děti do 3 let svého života. V letech 2009 a 2010 se poplatek nevybíral. Vymáhaly se jen staré pohledávky z poplatku splatného do r. 2008 a činí cca 30 mil. Kč. Za loňský rok se nám podařilo vymoci 3,4 mil. Kč.