image

Dotaz Ústecký deník 30. 3. 2011 1:11: Jitka Hadašová

30.03.2011
Hezký den,
1) Zdravím a prosím o informaci:

Chuderovská firma ImunomedicA žádá už dva roky neúspěšně o vydání rozhodnutí o změně ve využití území pro fotovoltaickou elektrárnu v areálu firmy. Stavební odbor magistrátu už dvakrát její žádost zamítl s tím, že tato stavba není v souladu s územním plánem obce, protože jde o lokalitu určenou pro zemědělskou živočišnou výrobu.

1. Jak tedy mohl stejný stavební úřad již dříve povolit firmě vybudovat zde laboratoře, které také nemají se zemědělskou výrobou nic společného? Naopak se v jeho rozhodnutí praví, že v blízkosti výrobního zařízení, kde se vyrábějí léčiva, nesmí být provozována živočišná výroba. Proč laboratoře ano a fotovoltaická elektrárna ne?
2. Dotčené orgány neměly k záměru fotovoltaické el. žádné připomínky. A jak obec Chuderov, tak i odbor územního plánování magistrátu se vyjádřily, že stavba není v rozporu s územním plánem obce. Jak je možné, že stavební odbor přesto došel k opačnému závěru?

Odpověď
Dobrý den
Firma ImunomedicA postavila fotovoltaickou elektrárnu na svých pozemcích bez stavebních povolení a územního rozhodnutí tzv. „na černo“. V následném řízení bylo prokázáno že je v rozporu s ÚPD a CHKO a rozhodnutím stavebního úřadu MmÚ bylo nařízeno její odstranění . Správnost rozhodnutí stavebního odboru MmÚ potvrdil i KUÚK.