image

Dotaz Český rozhlas Sever 19. 5. 2011: Gabriela Hauptvogelová

24.05.2011
Dobrý den,
na Státní zastupitelství byl dán podnět k prošetření zadání záměru pronájmu plochy v bl. 040 (záměr je v příloze). Jednou z podmínek bylo vybudování parkování pro bl. 019. Právě firma z bl. 019 pak tento nájem získala. V této souvislosti mě zajímá:
1) Proč rada stanovila tuto podmínku?

2) Podle oznámení radní předem touto podmínkou (v kombinaci s dalšími) vyloučili jiné zájemce. Zde je část textu oznámení:
„Pokud vycházím ze shora uvedeného, pak by bylo povinností obce zajistit rovný přístup všem občanům a dalším subjektům, aby se o pronájem pozemku zajímali. Nabídka však již dopředu vyloučila jakéhokoliv jiného zájemce než vlastníka objektu 019, když zavázala nájemce k tomu, aby zřídil provizorní parkování právě tomuto domu. Tedy ne za úplatu, ne s možností nabídnout tomuto domu přednostní parkování za určitých podmínek. Nic z toho nebylo nájemci umožněno – prostě musel udělat jediné, a to zřídit pro účely třetí osoby provizorní parkovací plochu.
Z takto formulované nabídky pak zcela jednoznačně vyplývá, že již předem nebylo možné očekávat, že kdokoliv nabídne jiné nájemné, bylo naprosto zřejmé, že jediným zájemcem bude právě blok 019. Tak se také stalo a město se ochudilo o možný příjem z případného vyššího nájemného. Rada města se tedy nechovala zcela evidentně s péčí řádného hospodáře, protože s ohledem na místní podmínky a naprostý nedostatek parkovacích míst lze předpokládat, že by provozování běžného parkoviště soukromou osobou bylo výnosné a tedy bylo by možné očekávat vyšší zisk z nájmu pozemku.
Navíc regulační plán pro příslušný okrsek stanovuje podmínky pro stavebníka objektu, vybudovat podle m2 užitné plochy a předepsaný počet bytů, parkovací a odstavná stání. V tomto případě investor podmínku regulačního plánu nedodržel a magistrát nevymáhal.
Majetek obce tak není využíván účelně a hospodárně a v souladu se zájmy obce!“

Odpověď:
Pokud skutečně, jak píšete, je tento zájem pronájmu šetřen státním zastupitelstvím, nebudeme se až do ukončení možného šetření k této věci vyjadřovat.