image

Dotaz Česká televize 20. 1. 2011 9:02: Tereza Baldová

20.01.2011
Hezký den,
Posílám otázky týkající se stavu silnic v Ústí nad Labem a prosím o odpovědi, včetně toho, kdo nám dotazy zodpoví před kamerou.

1) Plánuje Magistrát města Ústí nad Labem alespoň nouzové opravy komunikací, které jsou v jeho správě? Myslím tím například křižovatku pod poliklinikou. Případně obrátili se na magistrát v letošním roce řidiči, kteří požadují náhradu škody za poškození aut?

2) S jakou finanční částkou letos magistrát počítá na opravy silnic? Bude ji muset navyšovat?

3) Zaznamenal magistrát stížnosti řidičů na stav některých klíčových silnic (např. Krušnohorská, Všebořická)? Víme, že tyto silnice spadají pod ŘSD - má město nějakou možnost, jak na ŘSD zatlačit, aby začalo alespoň s nouzovými opravami?

Odpověď 20. 1. 2011 12:40
Dobrý den…
1. Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem eviduje veškeré závady na komunikacích patřících městu a v nejnutnějším rozsahu připravuje jejich odstranění. Část prací již byla provedena (např. ul. Výstupní), provizorní oprava ulice Masarykova – pod Poliklinikou proběhla dnes dopoledne. Ostatní opravy jsou zadávány. Od listopadu k dnešnímu dni máme podané tři žádosti o náhradu škody na vozidle. (najetí do výtluku)
2. Peníze na opravy komunikací budou v průběhu roku uvolněny podle potřeb, ale také podle aktuálních možností města.
3. Město Ústí nad Labem požádalo ostatní vlastníky komunikací (ŘSD a SÚS Ústeckého kraje), aby provedli nejnutnější opravy komunikací na jeho území. Jedná se především o ulici Všebořická, rondel, ulice Krušnohorská, Božtěšická, Sociální péče, Hoření a Důlce, které jsou nejvíce poničeny a patří ŘSD a dále ulice Seifertova, Sibiřská a úsek mezi Brnou a Církvicemi, patřící Správě a údržbě kraje Ústeckého kraje. Některé opravy již byly provedeny.