image

Dotaz Týden.cz 24.8.: Iva Vokurková

30.08.2011
Dobrý den,
po telefonické domluvě posílám dotazy týkající se sociálních dávek a jejich zneužívání.

1. Která dávka se zneužívá nejčastěji a proč?
2. Jak klienti tuto dávku zneužívají (šel by prosím uvést konkrétní příklad)?
3. Jak by zneužívání šlo zabránit?
4. Setkáváte se s případy, kdy si klienti uměle navýší zálohy na energie s tím, že později inkasují přeplatek?
5. Mohla byste prosím uvést nějaký příklad, co všechno klienti nevymyslí, aby na dávku dosáhli?
6. Co je největší problém lidí na dávkách?
7. Zaznamenali jste od Nového roku zvýšení počtu žadatelů o dávky?
8. Dá se předpokládat, že zvýšená kriminalita v severočeském kraji souvisí s nárůstem lidí na dávkách?

A ještě mně napadá jeden dotaz: jedna vedoucí soc. odboru nesouhlasí se zažitou až klišovitou představou, že "dávkaři" jsou většinou lidé jiného etnika, kteří práci zrovna nevyhledávají, a poukázala na to, že zdaleka nejvíce zneužívanou dávkou jsou ty pro osoby se zdrav. postižením, konkrétně příspěvek na motorové vozidlo. Mohla byste se k tomu prosím vyjádřit?

Odpověď:
1. Na základě výsledků sociálních šetření lze uvést, že nejčastěji jsou zneužívány dávky státní sociální podpory a to konkrétně přídavky na děti.
2. Z praktických zkušeností pracovníků Oddělení sociálně právní ochrany dětí, kteří rodiny často navštěvují v rámci svých pracovních povinností vyplývá, že přídavek na dítě je často ve vícečetných rodinách rodiči užíván k zajištění vlastních potřeb a ne k zajištění potřeb dětí.
3. V praxi poměrně dost obtížně. Možným způsobem, jak by částečně šlo zneužívání dávek zabránit, by byla výplata dávek v hotovosti, v malých částkách častěji během měsíce. Je však zpravidla velmi obtížně shromáždit dostatek důkazních prostředků, aby zneužívání bylo dokázáno.
4. Tento případ nebyl v Ústí nad Labem zaznamenán. Obdržený přeplatek je zde zohledňován pro další výplaty a to tak dlouho, dokud není vyčerpán.
5. Často využívají účelového jednání jako je prohlášení, že otec dětí v bytě nebydlí, společně nehospodaří, ale děti často navštěvuje. Protože není oficiálně součástí rodiny, zvyšuje se tím rodině celkový příjem.
6. Za velký problém je možné považovat nedostatečnou výši dávek hmotné nouze. Jedná se o lidi, kteří se momentálně vyskytnou ve finanční nouzi např. z důvodu ztráty zaměstnání. Snížení jejich příjmu je tak výrazné, že jeho důsledek má dopad zejména na bytovou situaci, popř. jiné soc. oblasti.
7. Ano, bylo zaznamenáno zvýšení počtu žadatelů o dávky hmotné nouze, které vyplácí obce II.stupně.
K 01/2011 bylo vyplaceno na dávkách HN celkem 9,8 mil. Kč
K 07/2011 bylo vyplaceno na dávkách HN celkem 14,4 mil. Kč
8. Tento dotaz by bylo vhodné směřovat na Policii ČR, za Magistrát města Ústí nad Labem není možné jej zodpovědět.

K doplňující otázce.
Sledovat nebo jinak shromažďovat údaje v souvislosti s národnostní nebo etnickou menšinou je v rozporu se zákonem nejvyšší právní síly č. 2/1993Sb., Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR.