image

Dotaz Ústecký deník 22. 6. 2011: Janni Vorlíček

23.06.2011
Dobrý den,

Obrátili se na nás naši čtenáři s tím, že při úklidu vypozorovali některé nelogičnosti. Například při blokovém úklidu firma AVE všude nechá umístit zákaz zastavení, ovšem ve všech ulicích tak, že lidé, kteří tam žijí, nemají kde odstavit svá vozidla. U soudu to představuje nutnost parkovat až o 200 metrů dál, nebo pod Mariánskou skálou.

1) Proč město nedomluví úklid tak, aby jeden den firma uklízela např. ulice vodorovné a druhý den kolmé, případně ulice sudé a pak liché, není přeci nic jednoduššího, než správné plánování?

Další nelogičností je, že, cituji: „Je opravdu nelogické, když v jednom týdnu pracovníci AVE "naženou" úklidovou techniku v doprovodu Městské policie do ulice (konkrétně Mlýnská ul.) a za týden město ve stejné ulici uspořádá hromadný svoz odpadů. Takže ta uklizená ulice vydrží týden, neboť "naši spoluobčané" či "nepřizpůsobiví" (jak se teď veřejně označují) svým přehrabováním v odpadech, rozbíjením všeho, co obsahuje kousek železa a dolováním dalších kovů, způsobí takový nepořádek, že je stav v ulici daleko horší, než byl před blokovým čištěním ulic.“

2) Má otázka opět směřuje k plánování – jak je možné, že město nedohlédlo na to, aby blokové čištění ulic, bylo v tomto případě provedeno až po datu svozu odpadu?

Podobně došlo k dlouhodobému skladování odpadu v Olšinkách na místě svozu, kdy u silnice na vjezdu do Ústí zhruba tři neděle ležela obří hromada komunálního odpadu, připomínající smetiště v zemích třetího světa.

3) Proč město nedohlédlo na to, aby smluvní firma tohoto strašáka odvezla ihned v den svozu, případně městská policie nedohlédla na to, aby se toto nedělo?
4) Kolik ročně město vyčleňuje na úklid financí?
5) Jak bude město výše uvedené situace a nelogičnosti řešit – sankce, pokuty, plánování?
6) Kdy bude tyto situace řešit?

Odpověď: Odbor dopravy a Odbor životního prostředí
1. Již název „Blokové čištění“ říká, že se čistí vyhrazený blok ulic, ve vyhraněném prostoru se pohybují čistící vozy (samosběry, kropice a další) několikrát za sebou, dokud není úplně vyčištěno. Přejezdy do jiných částí by tuto činnost zpomalily a prodražily..
2. Je pravda, že přibližně ve třech lokalitách byl v krátké době po provedeném čištění, proveden sběr velkoobjemového odpadu. Tohoto problému jsme si vědomi, ale ne vždy se podaří tomu předejít. Blokové čištění probíhá střídavě ve všech městských obvodech a má svá „specifika“, snažíme se čistit od vrchních ulic jednotlivých městských částí, po spodnější a bohužel někdy se „svozem“ potkáme.
3. Smluvní firma odvezla z Olšinek i z Brné nahromaděné objemné odpady prakticky v den plánovaného svozu (protože nebylo fyzicky možné nahromaděné odpady odvézt během jediného dne).
Svoz objemných odpadů probíhal dle v lednu 2011 zveřejněného Kalendáře svozu odpadů, tedy uveřejněného dlouho před svozem. Odpady, které byly odloženy v souladu s podmínkami svozu odpadů u odpadových nádob byly svezeny v řádném termínu. U obchodu v Olšinkách se nejednalo o místo určené ke svozu objemných odpadů, občané toto místo zneužili k založení obrovské černé skládky, která obsahovala mimo objemných odpadů také suť, pneumatiky, elektrozařízení, směsný komunální odpad atd. Jednalo o takové množství odpadu, že musel být odstraněn speciální technikou a jeho odstraňování se protáhlo o jeden den. Po provedeném úklidu došlo opět k návozu dalších odpadů na toto místo a musel být proveden další úklid.
Městská policie při svozu objemných odpadů spolupracuje a je škodou pro všechny slušné občany města, že se jí nepodařilo přistihnout občany, kteří neoprávněně založili černou skládku při činu tak, aby jim mohli uložit pokutu.
Město se bohužel může snažit pouze trpělivou výchovou našich obyvatel zajistit, aby obyvatelé nezneužívali systém nakládání s odpady na území města a naopak přispívali k udržení jeho čistoty.

4.) V letošním roce bylo vyčleněno na úklid vozovek 10 282 tis. Kč
5.) Nejprve chceme důrazně upozornit, že černé skládky, které založili někteří obyvatelé (a možná ani ne obyvatelé statutárního města) před plánovaným svozem objemného odpadu od našich obyvatel byly založeny v rozporu s jakoukoliv legislativou a mimo místa určená obyvatelům pro odložení objemného odpadu.
Město v tomto případě nezodpovídá za protiprávní činnost některých obyvatel, kteří dokáží poškozovat vzhled a pověst našeho krásného města. V případě, že bude i v příštím roce zachována služba obyvatelům ve formě odvozu objemných odpadů bude snahou odboru životního prostředí dohodnout se svozovou společností úpravu míst pro odložení objemných odpadů obyvatel tak, aby byly situovány mimo hlavní tranzitní dopravní trasy, tak, aby bylo zcela jasně patrné, že kdokoliv odloží objemný odpad mimo vyhrazený čas a místo se dopouští protiprávního odkládání odpadů mimo místa k tomu vyhrazená. O této skutečnosti pak chceme důrazně informovat naše obyvatele, jak v tisku, tak ve sdělovacích prostředcích. Pevně věříme, že Městská policie pak bude úspěšná při ukládání pokut za přestupky proti veřejnému pořádku.
6.) Při zabezpečování úklidu vznikajících černých skládek na území města musí odbor životního prostředí dbát i na zajištění alespoň přiměřené ekonomické efektivity tohoto úklidu. Pokud chceme zachovat pro obyvatele i další potřebné služby, které město pro ně zajišťuje, nemůže odbor ŽP nárokovat do výdajového rozpočtu dostatečné finanční prostředky, které by umožňovaly objednávat samostatný odvoz každé jednotlivé skříně, pneumatiky či chladničky, kterou naši obyvatelé neodvezou do sběrných dvorů a neoprávněně odloží mimo místa určená.